LINHSOPCAST

linhsopcast

“I came. I claimed. I conquered.” Ngôn từ của anh vẫn đầy ngạo nghễ nhưng nhiều người đã lo sợ đó là lời tuyên bố Ibrahimovic “dừng lại”. Lạy chúa ban ơn, tất cả đã lầm. “Sư tử” không hồi phục như người thường, và cũng không gục ngã trước khi chính bản thân ng

read more